Maes Parcio Pen-y-Pass / Pen-y-Pass Car Park
(1788)
Information
Reviews
Parcio ar gyfer Maes Parcio Pen-y-Pass, Parc Cenedlaethol Eryri. Rhaid iddych chi archebu eich lle parcio ar gyfer y maes parcio hwn ymlaen llaw.

Dim ond o leiaf 4 awr ymlaen llaw y gellir archebu lle parcio.

Y pris isafswm yw £18 am sesiwn parcio 8 awr.

Os yw’r ap yn dangos nad oes lle ar gael, ceisiwch addasu'r oriau ychydig rhag ofn y bydd llefydd ar gael.

Uchafswm hyd y cerbyd sy'n gallu parcio yn y maes parcio hwn yw 5m.

Sicrhewch eich bod yn archebu digon o amser ar gyfer eich taith i’r Wyddfa, gan fod lleoedd yn gyfyngedig a dim ond yn amodol i argaeledd y mae estyniadau ar gael.

Mae parcio am ddim ar gael i ddeiliaid bathodyn glas ym maes parcio Pen y Pass. Nid oes angen archebu ymlaen llaw na thalu i barcio yno. Fodd bynnag, mae’n gweithredu ar sail gyntaf i’r felin, ac felly efallai gall y man parcio fod yn llawn. Mae hyn yn debygol yn enwedig yn ystod misoedd prysur yr haf. Mae gennym staff yno 24 awr y dydd ac maent yn hapus i’ch cynorthwyo os yw’r man parcio eisoes wedi’i gymryd.

NI CHANIATEIR GWERSYLLA DROS NOS NAC AROS MEWN CAMPERFANIAU / CERBYDAU CYSGU YCHWAITH
****************
Parking for Pen-y-Pass Car Park, Snowdonia National Park. You must pre-book your parking for this car park.

Bookings are only available to be made at least 4 hour in advance.

Minimum price is £18 for a 8 hour parking session.

If the app is showing no availability, try adjusting your hours slightly as there may be availability.

The maximum vehicle length able to park in this car park is 5m.

Please ensure you book enough time for your trip to Snowdon, as spaces are limited and extensions are only available subject to availability.  

Free parking is available for blue badge holders at Pen y Pass car park. The space does not need to be pre-booked or paid for. However it is available on a first-come, first-served basis as it has always been, and therefore you may find that the space is already full when you arrive. This is even more likely to be the case in the busy summer months. We have staff on the ground 24 hours a day who are more than happy to assist if you arrive and the space is already taken.

NO OVERNIGHT CAMPING OR STAYS IN CAMPERVANS /MOTORHOMES PERMITTED
February 2023
SuMoTuWeThFrSa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Available
Partially available
Fully booked
Unavailable
Jo R23rd December 2022
Perfect parking space. Well managed by staff.
Micheál B6th November 2022
Courteous, helpful staff. Great location.
Chris W6th November 2022
Parked the van up, paid for 12hours as it was the same as 7 which gave more than enough time to summit snowdon. Easy to find. Attendants were helpful
Matthew C6th November 2022
Fantastic service and very well maintained. Highly recommend.
Sarada L5th November 2022
Safe place to park car
Martin F4th November 2022
Great service on site
Tim T3rd November 2022
The staff were very helpfull and full of information regarding the conditions on Mount Snowdon. Will be using this carpark and service again
Marcus W1st November 2022
Great location. The guy there was super helpful. We'll worth the money in my opinion.