burger menu

Maes Parcio Pen-y-Pass / Pen-y-Pass Car Park

based on 107 reviews

The full address of the parking space is made available on booking completion

Description

Parcio ar gyfer Maes Parcio Pen-y-Pass, Parc Cenedlaethol Eryri.

Rhaid i chi archebu eich lle parcio ar gyfer y maes parcio hwn ymlaen llaw. Dim ond o leiaf 24 awr ymlaen llaw y gellir archebu lle parcio. Y pris isafswm yw £18 am sesiwn barcio 8 awr.

Sicrhewch eich bod yn archebu digon o amser ar gyfer eich taith i’r Wyddfa, gan fod lleoedd yn gyfyngedig a dim ond yn amodol i argaeledd y mae estyniadau ar gael.

Ni chaniateir newid cerbyd yn y lleoliad hwn, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwybod pa gerbyd ybyddwch chi'n ei yrru cyn archebu.

NI CHANIATEIR GWERSYLLA DROS NOS NAC AROS MEWN CAMPERFANIAU / CERBYDAU CYSGU YCHWAITH
Llun - Sul
00:00 - 23:59
Hyd at 8 awr - £18.00
8 awr i 12 awr - £25.00
Diwrnod - £40.00

****************

Parking for Pen-y-Pass Car Park, Snowdonia National Park.

You must pre-book your parking for this car park. Bookings are only available to be made at least 24 hour in advance. Minimum price is £18 for a 8 hour parking session.

Please ensure you book enough time for your trip to Snowdon, as spaces are limited and
extensions are only available subject to availability.  

Vehicle amendments are not permitted at this location, please ensure you know which vehicle you
will be driving before making a booking. 

NO OVERNIGHT CAMPING OR STAYS IN CAMPERVANS /MOTORHOMES PERMITTED
Monday - Sunday
00:00 - 23:59
Up to 8 hours - £18.00
8 hours to 12 hours - £25.00
Daily - £40.00


Monday - Sunday
00:00 - 23:59
Up to 8 hours - £18.00
8 hours to 12 hours - £25.00
Daily - £40.00


Facilities:
  • Multiple entry/exit

Reviews (107)

JustPark

Snowdonia National Park

  • Reviews Received

    146

  • Member Since

    15 Mar '21