burger menu

Maes Parcio Pen-y-Pass / Pen-y-Pass Car Park

based on 1189 reviews

The full address of the parking space is made available on booking completion

Description

Parcio ar gyfer Maes Parcio Pen-y-Pass, Parc Cenedlaethol Eryri. Rhaid iddych chi archebu eich lle parcio ar gyfer y maes parcio hwn ymlaen llaw.

Dim ond o leiaf 4 awr ymlaen llaw y gellir archebu lle parcio.

Y pris isafswm yw £18 am sesiwn parcio 8 awr.

Os yw’r ap yn dangos nad oes lle ar gael, ceisiwch addasu'r oriau ychydig rhag ofn y bydd llefydd ar gael.

Gellir bwcio cerbyd hyd at 5 metr mewn maint.

Sicrhewch eich bod yn archebu digon o amser ar gyfer eich taith i’r Wyddfa, gan fod lleoedd yn gyfyngedig a dim ond yn amodol i argaeledd y mae estyniadau ar gael. Ni chaniateir newid cerbyd yn y lleoliad hwn, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwybod pa gerbyd ybyddwch chi'n ei yrru cyn archebu.

NI CHANIATEIR GWERSYLLA DROS NOS NAC AROS MEWN CAMPERFANIAU / CERBYDAU CYSGU YCHWAITH
****************
Parking for Pen-y-Pass Car Park, Snowdonia National Park. You must pre-book your parking for this car park.

Bookings are only available to be made at least 4 hour in advance.

Minimum price is £18 for a 8 hour parking session.

If the app is showing no availability, try adjusting your hours slightly as there may be availability.

The maximum vehicle length able to park in this car park is 5m.

Please ensure you book enough time for your trip to Snowdon, as spaces are limited and extensions are only available subject to availability.  Vehicle amendments are not permitted at this location, please ensure you know which vehicle you will be driving before making a booking. 

NO OVERNIGHT CAMPING OR STAYS IN CAMPERVANS /MOTORHOMES PERMITTED

Monday - Sunday
00:00 - 23:59
Up to 8 hours - £18.00
8 hours to 12 hours - £25.00
Daily - £40.00


Facilities:
  • Multiple entry/exit

Reviews (1189)

JustPark

Snowdonia National Park

  • Reviews Received

    1246

  • Member Since

    15 Mar '21